Barneomsorgen

Barneomsorgen.no


I Barneomsorgen jobber vi døgnet rundt og veileder og hjelper barn, ungdom og deres familier med å håndtere hverdagen og dens tøffe tak.

Vi har en gjennomgående relasjonell tilnærming til arbeidet der vi jobber både med hver enkelt, men også med familien som en enhet.

Fokuset i arbeidet vårt er å bygge opp evner og ferdigheter hos barn og ungdom gjennom gode samtaler og barnets interesser og forståelse.


Vi bruker samtaleterapi og nettverksbygging som metode for å styrke barnets selvtillit og sosiale ferdigheter.


Vårt hovedmål når vi jobber med barn og ungdom handler om å gi barna verktøy i hverdagen for å hjelpe dem med å styrke deres person.

Vi har lang og bred erfaring fra SFO, Aktivitetsskole, barnevern, fritidsklubber, skole, idrettslag og musikk- og kulturskoler,

og har god kjennskap til hvordan barn og ungdom kan veiledes til å bruke sine ferdigheter på en best mulig måte for å mestre sin tilværelse.

Vi tror på at det er svært viktig å arbeide med barns utvikling, barns selvfølelse og deres sosiale mestring, og ser hvilken stor verdi det har for de som trenger eller har behov for hjelp og veiledning.


Jeg - Ingen


Digital historiefortelling om et barn som opplever omsorgsovertakelse.


Du kan lese mer om digitale fortellinger her:


https://khrono.no/tverrfaglig-digitalt/far-ros-for-digitale-fortellinger/148142

Copyright 2019 © All Rights Reserved


Bolek Aleksandersson


post@bolek.se